Voorbeelden van zaken, waarin Gerard Dorsman als advocaat is opgetreden :

 

Jeugdstrafzaak voor Meervoudige Jeugdstrafkamer Rechtbank Rotterdam

 

ECLI:NL:RBROT:2020:7404 Rechtbank Rotterdam, 06-08-2020, 10/701037-20

Datum uitspraak:
06-08-2020
Datum publicatie:
25-08-2020
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Jeugdstrafrecht. Veroordeling voor afpersing. Oplegging van een jeugddetentie voor de duur van 120 dagen, waarvan 48 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van het voorarrest. Dadelijk uitvoerbaarheid van de gestelde voorwaar... meer

 

Reguliere strafzaak voor Meervoudige Strafkamer Rechtbank Rotterdam

 

ECLI:NL:RBROT:2023:11716 Rechtbank Rotterdam, 13-12-2023, 10.132014.2313-12-202313-12-2023StrafrechtEerste aanleg - meervoudigRechtspraak.nlVeroordeling voor diefstal van een auto en met die auto op een politiebureau inrijden (vernieling gebouw en poging tot doodslag). Opzetverweer verworpen. De verdachte heeft er bewust voor gekozen om met de bestelbus een politiebureau met hoge snelheid binnen te rijden, zonder dat hij wist of er al dan niet personen in de garage of de personeelsruimte aanwezig waren, terwijl hij wel wist dat dat een reële mogelijkheid was. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar.

 

ECLI:NL:RBROT:2023:7003 Rechtbank Rotterdam, 11-07-2023, 10/029649-22 en 10/307058-22 (gev. ttz) / TUL VV: 10/002237-2211-07-202307-08-2023StrafrechtEerste aanleg - meervoudigRechtspraak.nlVeroordeling voor diefstal, belediging van een politie-ambtenaar en bedreiging tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 weken. Toewijzing vordering tenuitvoerlegging.

 

 

ECLI:NL:RBROT:2022:2790 Rechtbank Rotterdam, 11-02-2022, 10.279339.21

Datum uitspraak:
11-02-2022
Datum publicatie:
14-04-2022
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Proces-verbaal
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Opruiing, bedreiging en belediging burgemeester Rotterdam

  

ECLI:NL:RBROT:2021:181 Rechtbank Rotterdam, 14-01-2021, 10/700351-20

Datum uitspraak:
14-01-2021
Datum publicatie:
14-01-2021
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Veroordeling voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, vernieling en belediging. Vrijspraak van bedreiging met terroristisch misdrijf. Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 150 dagen waarvan 101 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, alsmede een taakstraf van 120 uur. 

 

ECLI:NL:RBROT:2021:5401 Rechtbank Rotterdam, 19-05-2021, 10/244492-18 en 10/190520-18

Datum uitspraak:
19-05-2021
Datum publicatie:
14-06-2021
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Diefstal met geweld en openlijke geweldpleging Oplegging van een deels voorwaardelijke taakstraf.

ECLI:NL:RBROT:2020:13007 Rechtbank Rotterdam, 21-12-2020, 10/218576-20

Datum uitspraak:
21-12-2020
Datum publicatie:
16-02-2021
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Veroordeling ter zake van vernieling, bedreiging, (poging tot) diefstal, verduistering en mishandeling. Oplegging van de ISD-maatregel. Gedeeltelijke toewijzing vorderingen benadeelde partijen.

Reguliere strafzaak voor Meervoudige Strafkamer Rechtbank Rotterdam.

Na 7 jaar procederen is onze cliënte vrijgesproken van o.a. mensenhandel en is de vordering ontneming afgewezen.

 

ECLI:NL:RBROT:2018:3634 Rechtbank Rotterdam, 22-03-2018, 10/996569-11 (ontneming)

Datum uitspraak:
22-03-2018
Datum publicatie:
04-05-2018
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl 
Inhoudsindicatie:
Afwijzing vordering strekkende tot vaststelling en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Veroordeelde is vrijgesproken van de strafbare feiten wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

 

Toetsing van een ISD-maatregel van 2 jaar, opgelegd aan een "veelpleger"

 

ECLI:NL:RBROT:2023:945 Rechtbank Rotterdam, 11-01-2023, 10-218576-20

11-01-202310-02-2023StrafrechtEerste aanleg - meervoudigRechtspraak.nlVeroordeelde niet-ontvankelijk in het verzoek tot tussentijdse beoordeling van de ISD-maatregel. Doordat de tenuitvoerlegging van de ISD-maatregel inmiddels is geëindigd, heeft veroordeelde geen belang meer bij verzoek om een tussentijdse toets van de noodzaak tot voorzetting daarvan.

 

 

ECLI:NL:RBDHA:2015:8339 Rechtbank Den Haag, 21-07-2015, 09/819428-13

Datum uitspraak:
21-07-2015
Datum publicatie:
21-07-2015
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Raadkamer
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl 
Inhoudsindicatie:
Tussentijdse toetsing ISD-maatregel. Veroordeelde tijdens ISD-maatregel tot ongewenst vreemdeling verklaard.

Vreemdelingenrecht : o.a. (hoger) beroep maatregel van bewaring 

 

ECLI:NL:RVS:2024:1450 Raad van State, 08-04-2024, 202207167/1/V3

08-04-202410-04-2024Bestuursrecht; VreemdelingenrechtHoger beroepRechtspraak.nlBij besluit van 7 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om het tegen hem uitgevaardigde inreisverbod op te heffen afgewezen en een aanvullend terugkeerbesluit genomen.

ECLI:NL:RBDHA:2024:5201 Rechtbank Den Haag, 08-04-2024, NL24.13415

08-04-202412-04-2024Bestuursrecht; VreemdelingenrechtEerste aanleg - enkelvoudigRechtspraak.nlVervolgberoep bewaring – bewaring is reeds opgeheven – intrekking besluit op asielaanvraag – bewaring binnen een dag opgeheven – beroep ongegrond

 

 

ECLI:NL:RVS:2024:1335 Raad van State, 02-04-2024, 202401674/1/V3

02-04-202410-04-2024Bestuursrecht; VreemdelingenrechtHoger beroepRechtspraak.nlBij besluit van 27 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de vreemdeling in bewaring gesteld.

 

ECLI:NL:RBDHA:2024:3106 Rechtbank Den Haag, 04-03-2024, NL24.6876

04-03-202408-03-2024Bestuursrecht; VreemdelingenrechtEerste aanleg - enkelvoudigRechtspraak.nlEerste beroep bewaring, artikel 5.3 Vb, uitzettingshandelingen tijdens strafrechtelijke detentie, beroep ongegrond

 

ECLI:NL:RBDHA:2024:3023 Rechtbank Den Haag, 01-03-2024, NL24.676001-03-202407-03-2024Bestuursrecht; VreemdelingenrechtEerste aanleg - enkelvoudigRechtspraak.nlEerste beroep bewaring, artikel 5.3 Vb, lopende procedures tegen TKB, lichter middel, beroep ongegrond

 

ECLI:NL:RBDHA:2024:2997 Rechtbank Den Haag, 01-03-2024, NL24.6771

01-03-202407-03-2024Bestuursrecht; VreemdelingenrechtEerste aanleg - enkelvoudigRechtspraak.nlEerste beroep bewaring, artikel 5.3 Vb, zelfstandig vertrek, beroep ongegrond

 

ECLI:NL:RBDHA:2024:1754 Rechtbank Den Haag, 09-02-2024, NL24.315609-02-202415-02-2024Bestuursrecht; VreemdelingenrechtEerste aanleg - enkelvoudigRechtspraak.nlEerste beroep bewaring – betwisting gronden – ongewenstverklaring – lichter middel – beroep ongegrond

 

ECLI:NL:RVS:2024:437 Raad van State, 02-02-2024, 202400733/1/V302-02-202407-02-2024Bestuursrecht; VreemdelingenrechtHoger beroepRechtspraak.nlBij besluit van 11 januari 2024 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de vreemdeling in bewaring gesteld.

 

ECLI:NL:RBDHA:2024:2864 Rechtbank Den Haag, 30-01-2024, NL24.1378 en NL24.1520

30-01-202405-03-2024Bestuursrecht; VreemdelingenrechtEerste aanleg - enkelvoudigRechtspraak.nlBewaring eerste beroep, asielaanvraag, termijn voor vrijwillig vertrek, gebrek artikel 5.3, eerste lid, van het Vb, gebrek maakt niet dat de daaropvolgende bewaring onrechtmatig is. Beroepen ongegrond.

ECLI:NL:RVS:2024:289 Raad van State, 25-01-2024, 202307806/1/V325-01-202431-01-2024Bestuursrecht; VreemdelingenrechtHoger beroepRechtspraak.nlBij besluit van 5 december 2023 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. de vreemdeling in bewaring gesteld.

 

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:21771 Rechtbank Den Haag, 22-12-2023, NL23.38398 en NL23.38400 en NL23.38937

22-12-202308-02-2024Bestuursrecht; VreemdelingenrechtEerste aanleg - enkelvoudigRechtspraak.nlbewaring, uitreiken besluit, terugkeerbesluit, ongegrond.

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:16395 Rechtbank Den Haag, 30-10-2023, NL23.32730

30-10-202301-11-2023Bestuursrecht; VreemdelingenrechtEerste aanleg - enkelvoudigRechtspraak.nlBewaring, schadevergoeding. Gronden, lopende verblijfsprocedure, gezinsleven, gezondheidssituatie, ambulanceinterventie op avond vóór de overdracht, fit to travelverklaring. Beroep ongegrond.

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:9267 Rechtbank Den Haag, 22-06-2023, NL23.1759122-06-202328-06-2023Bestuursrecht; VreemdelingenrechtEerste aanleg - enkelvoudigRechtspraak.nlbewaring, 59a, gronden 3a, 3k en 3m onvoldoende gemotiveerd, niet voldoende zware gronden, gegrond, opheffing, schadevergoeding

 

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:351 Rechtbank Den Haag, 13-01-2023, NL23.28

13-01-202318-01-2023Bestuursrecht; VreemdelingenrechtEerste aanleg - enkelvoudigRechtspraak.nlBewaring. Eerste beroep. Niet onrechtmatig. Terugkeerrichtlijn niet van toepassing op burgers van de EU. Beroep ongegrond. Schadevergoedingsverzoek afgewezen.

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:150 Rechtbank Den Haag, 05-01-2023, NL22.26511

05-01-202311-01-2023Bestuursrecht; VreemdelingenrechtEerste aanleg - enkelvoudigRechtspraak.nlVervolgberoep II. Bewaring. Voortvarend handelen. Zicht op uitzetting. Beroep ongegrond.ECLI:NL:RBDHA:2022:13532 Rechtbank Den Haag, 09-12-2022, NL22.24375

09-12-202215-12-2022Bestuursrecht; VreemdelingenrechtEerste aanleg - enkelvoudigRechtspraak.nlVervolgberoep. Voortvarend handelen. Ambtshalve toetsing. Beroep ongegrond.

 

ECLI:NL:RVS:2022:3290 Raad van State, 16-11-2022, 202205521/1/V3

Datum uitspraak:
16-11-2022
Datum publicatie:
23-11-2022
Rechtsgebieden:
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken:
Hoger beroep
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Bij besluit van 26 augustus 2022 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de vreemdeling in bewaring gesteld.

 

ECLI:NL:RVS:2022:3289 Raad van State, 16-11-2022, 202205526/1/V3

Datum uitspraak:
16-11-2022
Datum publicatie:
23-11-2022
Rechtsgebieden:
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken:
Hoger beroep
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Bij besluit van 26 augustus 2022 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de vreemdeling in bewaring gesteld.

 

ECLI:NL:RVS:2022:2498 Raad van State, 29-08-2022, 202204866/1/V3

Datum uitspraak:
29-08-2022
Datum publicatie:
31-08-2022
Rechtsgebieden:
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken:
Hoger beroep
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Bij besluit van 27 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de vreemdeling in bewaring gesteld.

 

ECLI:NL:RBDHA:2022:8173 Rechtbank Den Haag, 10-08-2022, NL22.14596

Datum uitspraak:
10-08-2022
Datum publicatie:
16-08-2022
Rechtsgebieden:
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - enkelvoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Eerste beroep bewaring – buiten zitting – geen strafrechtelijke grondslag aanhouding in het PV – PV van bevindingen – Arrestantenafdeling – geen schending artikel 16 Terugkeerrichtlijn - ongegrond

 

ECLI:NL:RBDHA:2020:14401 Rechtbank Den Haag, 07-10-2020, NL20.17616

Datum uitspraak:
07-10-2020
Datum publicatie:
12-03-2021
Rechtsgebieden:
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - enkelvoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Bewaring, eerste beroep. Gronden, lichter middel. Nieuwe asielaanvraag niet aannemelijk, nieuwe claim Duitsland, eerder met onbekende bestemming vertrokken, opnieuw in opvang toegelaten. Beroep ongegrond.

 

ECLI:NL:RVS:2020:833 Raad van State, 25-03-2020, 201907120/1/V3

Datum uitspraak:
25-03-2020
Datum publicatie:
01-04-2020
Rechtsgebieden:
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken:
Hoger beroep
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Bij besluit van 7 september 2019 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld.

 

Bijstand bij de behandeling van een Europees aanhoudingsbevel

 

ECLI:NL:RBAMS:2023:112 Rechtbank Amsterdam, 11-01-2023, 13/752156-2011-01-202317-01-2023Strafrecht; Europees strafrechtEerste en enige aanlegRechtspraak.nlEAB Polen; verweer m.b.t. de genoegzaamheid verworpen; de opgeëiste persoon wordt gelijk gesteld met een Nederlander; geen terugkeergarantie verstrekt; beslistermijn ruimschoots is verstreken; overlevering geweigerd

 

 

 

ECLI:NL:RBAMS:2022:2583 Rechtbank Amsterdam, 26-04-2022, 13/737289-13

 

Datum uitspraak:
26-04-2022
Datum publicatie:
23-05-2022
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste en enige aanleg, Op tegenspraak
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
EAB executie, Polen. Verweer artikel 12 OLW, verworpen. Gelijkstelling met Nederlander. Aftrek detentie in Polen. Overlevering geweigerd, tenuitvoerlegging straf in Nederland.

 

 

ECLI:NL:RBAMS:2022:1017 Rechtbank Amsterdam, 01-03-2022, 13/752395-21

Datum uitspraak:
01-03-2022
Datum publicatie:
17-03-2022
Rechtsgebieden:
Europees strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste en enige aanleg
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
EAB Polen, executie, weigeringsgrond art. 12 OLW niet van toepassing, verweer artikel 11 OLW/ 21a OLW, OL toegestaan

 

ECLI:NL:RBAMS:2020:2578 Rechtbank Amsterdam, 12-05-2020, 13/751038-20

Datum uitspraak:
12-05-2020
Datum publicatie:
14-05-2020
Rechtsgebieden:
Europees strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste en enige aanleg
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
EAB Duitsland, vervolging. Overlevering toegestaan. Onschuldverweer verworpen. Terugkeergarantie niet benodigd voor OP, nu hij niet rechtmatig in NL verblijft. Dublinverordening. Omstandigheid dat OP in NL asiel heeft aangevraagd maakt dit niet anders.

 

ECLI:NL:RBAMS:2020:1311 Rechtbank Amsterdam, 28-02-2020, Parketnummer 13/751896-17

Datum uitspraak:
28-02-2020
Datum publicatie:
10-03-2020
Rechtsgebieden:
Internationaal strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste en enige aanleg
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Door de opgeëiste persoon zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd die aanleiding geven te veronderstellen dat zijn grondrecht op een onafhankelijk gerecht zal worden geschonden.

  

ECLI:NL:RBAMS:2016:8715 Rechtbank Amsterdam, 22-12-2016, 13/751600-16

Datum uitspraak:
22-12-2016
Datum publicatie:
23-12-2016
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Rekestprocedure
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl 
Inhoudsindicatie:
EAB Polen, gedeeltelijke weigering ogv artikel 12 OLW, artikelen 35 en 36 OLW bevoegdheden Officier van justitie.

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:2794 Rechtbank Amsterdam, 16-04-2019, 13/752170-18

Datum uitspraak:
16-04-2019
Datum publicatie:
18-04-2019
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Pools overleveringsverzoek ten behoeve van vervolging is toegestaan.

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:7681 Rechtbank Amsterdam, 11-10-2019, 13/751674-19

Datum uitspraak:
11-10-2019
Datum publicatie:
24-10-2019
Rechtsgebieden:
Europees strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Rekestprocedure
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
EAB Duitsland. Vervolging. Overlevering toegestaan.

 

Overige zaken 

 

ECLI:NL:RBROT:2020:2639 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2020, 19/1685, 19/1780, 19/1945, 19/2608

Datum uitspraak:
27-03-2020
Datum publicatie:
01-04-2020
Rechtsgebieden:
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Omgevingsvergunning eerste fase. Crisis- en herstelwet. Verweerder heeft voldoende oog gehad voor de ruimtelijke gevolgen van het plan en de belangen van eisers. Verweerder heeft in redelijkheid kunnen besluiten medewerking te verlenen aan het plan.