Voorbeelden van zaken, waarin Gerard Dorsman als advocaat is opgetreden :

 

Jeugdstrafzaak voor Meervoudige Jeugdstrafkamer Rechtbank Rotterdam

 

ECLI:NL:RBROT:2020:7404 Rechtbank Rotterdam, 06-08-2020, 10/701037-20

Datum uitspraak:
06-08-2020
Datum publicatie:
25-08-2020
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Jeugdstrafrecht. Veroordeling voor afpersing. Oplegging van een jeugddetentie voor de duur van 120 dagen, waarvan 48 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van het voorarrest. Dadelijk uitvoerbaarheid van de gestelde voorwaar... meer

 

Reguliere strafzaak voor Meervoudige Strafkamer Rechtbank Rotterdam

 

ECLI:NL:RBROT:2017:6177 Rechtbank Rotterdam, 10-08-2017, 10/661110-17

Datum uitspraak:
10-08-2017
Datum publicatie:
11-08-2017
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl 
Inhoudsindicatie:
Veroordeling voor meerdere mishandelingen en bedreigingen. Weigerende observandus (art. 37 lid 3 Sr). Ten aanzien van drie feiten ontslag van alle rechtsvervolging wegens ontoerekeningsvatbaarheid en plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor een termijn van één jaar. Voor één feit, dat langer geleden is begaan, is de verdachte wel strafbaar. Ten aanzien van dat feit is toepassing gegeven aan art. 9a Sr (schuldigverklaring
zonder oplegging van straf of maatregel)

 

ECLI:NL:RBROT:2018:10265 Rechtbank Rotterdam, 13-12-2018, 10/112779-18

Datum uitspraak:
13-12-2018
Datum publicatie:
14-12-2018
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl 
Inhoudsindicatie:
Verkeersruzie. De verdachte heeft met een fors hakmes meermalen uitgehaald in de richting van het hoofd en de hals van het slachtoffer. Veroordeling wegens poging tot doodslag. Geen voorwaardelijk opzet maar gewoon/bloot opzet. Beroep op psychische overmacht afgewezen. Niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij wegens onevenredige belasting van het strafgeding. 

  

ECLI:NL:RBROT:2020:12206 Rechtbank Rotterdam, 22-12-2020, 10/232692-20 vordering TUL VV: 10/219957-19

Datum uitspraak:
22-12-2020
Datum publicatie:
30-12-2020
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
beschikkingsmacht over vuurwapen.

ECLI:NL:RBROT:2020:8988 Rechtbank Rotterdam, 06-10-2020, 10/651005-20

Datum uitspraak:
06-10-2020
Datum publicatie:
08-10-2020
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Inbraak in een woning. Ondanks zijn jonge leeftijd is de verdachte meerdere malen veroordeeld. Hij heeft zich niet gehouden aan de eerder opgelegde justitiële sancties en voorwaarden. De rechtbank gaat over tot het opleggen van een gevangenisstraf. Gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk.

 

ECLI:NL:RBROT:2021:181 Rechtbank Rotterdam, 14-01-2021, 10/700351-20

Datum uitspraak:
14-01-2021
Datum publicatie:
14-01-2021
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Veroordeling voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, vernieling en belediging. Vrijspraak van bedreiging met terroristisch misdrijf. Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 150 dagen waarvan 101 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, alsmede een taakstraf van 120 uur. 

 

ECLI:NL:RBROT:2021:5401 Rechtbank Rotterdam, 19-05-2021, 10/244492-18 en 10/190520-18

Datum uitspraak:
19-05-2021
Datum publicatie:
14-06-2021
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Diefstal met geweld en openlijke geweldpleging Oplegging van een deels voorwaardelijke taakstraf.

 

Reguliere strafzaak voor Meervoudige Strafkamer Rechtbank Haarlem

 

ECLI:NL:RBNHO:2015:11675 Rechtbank Noord-Holland, 24-12-2015, 15/810122-15

Datum uitspraak:
24-12-2015
Datum publicatie:
06-01-2016
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl 
Inhoudsindicatie:
Promis; gewelddadige overval op een juwelier te Haarlem op 28 februari 2015. Verdachte en zijn medeverdachte [medeverdachte 1] hebben deel uitgemaakt van een professioneel crimineel georganiseerd samenwerkingsverband van tenminste vijf personen, die allen vanuit noord-oost Europa, waarschijnlijk Rusland naar Nederland zijn gereisd met als enig doel om een zeer lucratieve overval op een juwelier te plegen. De speciale rol van verdachte bestond (in ieder geval) mede uit het uitvoeren van voorverkenningen in en/of rondom de juwelierszaak op de dag dat de overval zou plaatsvinden en het tezamen met medeverdachte [medeverdachte 1] vervoeren van (groot een deel van) de buit naar Finland. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat zijn drie medeverdachten, waarvan de identiteit vooralsnog niet bekend is geworden, bij de daadwerkelijke overval veel geweld hebben gebruikt en op de winkelmedewerkers erg bedreigend zijn overgekomen, door twee van hen (tot bloedens toe) in het gezicht te slaan, hen op de grond te dwingen, te knevelen, een op een vuurwapen gelijkend voorwerp zichtbaar te dragen en één van hen te dwingen om de daders behulpzaam te zijn bij het verlaten van het pand.

 

Reguliere strafzaak voor Meervoudige Strafkamer Rechtbank Rotterdam.

Na 7 jaar procederen is onze cliënte vrijgesproken van o.a. mensenhandel en is de vordering ontneming afgewezen.

 

ECLI:NL:RBROT:2018:3634 Rechtbank Rotterdam, 22-03-2018, 10/996569-11 (ontneming)

Datum uitspraak:
22-03-2018
Datum publicatie:
04-05-2018
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl 
Inhoudsindicatie:
Afwijzing vordering strekkende tot vaststelling en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Veroordeelde is vrijgesproken van de strafbare feiten wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

  

In deze fraudezaak stonden wij de benadeelde partijen bij 

 

ECLI:NL:RBROT:2017:9226 Rechtbank Rotterdam, 15-11-2017, 10/996538-10

Datum uitspraak:
15-11-2017
Datum publicatie:
23-11-2017
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Viditax (FutD), 28-11-2017 
FutD 2017-3051 
Rechtspraak.nl 
Inhoudsindicatie:
Veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van oplichting in de handel in vennootschappen met een herinvesteringsreserve, valsheid in geschrift, belastingfraude en witwassen. Strafvermindering van 12 maanden wegens schending redelijke termijn en ouderdom zaken. Daarnaast is de verdachte onder meer vrijgesproken voor valsheid in geschrifte in een aangiftebiljet: een aangiftebiljet dat wordt ingediend als aanvulling op een pro forma bezwaarschrift tegen een ambtshalve aanslag, heeft te gelden als een onderdeel daarvan en geldt daarom niet als een stuk met bewijsbestemming (zoals vereist in art. 225 Sr) (vergelijk HR 3 oktober 2017:ECLI:NL:HR:2017:2542)

 

Invloed van vreemdelingenrecht in een strafzaak 

 

ECLI:NL:RBROT:2014:9441 Rechtbank Rotterdam, 20-11-2014, 10/700156-14

Datum uitspraak:
20-11-2014
Datum publicatie:
20-11-2014
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl 
Inhoudsindicatie:
Terugkeerrichtlijn rol bij strafoplegging; verdachte heeft onvoldoende meegewerkt aan terugkeer naar Algerije; veroordeling twaalf woninginbraken, bezit vervalst reisdocument en verblijf in Nederland, terwijl hij wist dat hij tot ongewenst vreemdeling was verklaard; gevangenisstraf 5 jaar.

 

 

 

Toetsing van een ISD-maatregel van 2 jaar, opgelegd aan een "veelpleger"

 

ECLI:NL:RBDHA:2015:8339 Rechtbank Den Haag, 21-07-2015, 09/819428-13

Datum uitspraak:
21-07-2015
Datum publicatie:
21-07-2015
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Raadkamer
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl 
Inhoudsindicatie:
Tussentijdse toetsing ISD-maatregel. Veroordeelde tijdens ISD-maatregel tot ongewenst vreemdeling verklaard.

Hoger beroep maatregel van bewaring 

 

ECLI:NL:RVS:2020:833 Raad van State, 25-03-2020, 201907120/1/V3

Datum uitspraak:
25-03-2020
Datum publicatie:
01-04-2020
Rechtsgebieden:
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken:
Hoger beroep
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Bij besluit van 7 september 2019 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld.

Bijstand bij de behandeling van een Europees aanhoudingsbevel

 

ECLI:NL:RBAMS:2020:2578 Rechtbank Amsterdam, 12-05-2020, 13/751038-20

Datum uitspraak:
12-05-2020
Datum publicatie:
14-05-2020
Rechtsgebieden:
Europees strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste en enige aanleg
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
EAB Duitsland, vervolging. Overlevering toegestaan. Onschuldverweer verworpen. Terugkeergarantie niet benodigd voor OP, nu hij niet rechtmatig in NL verblijft. Dublinverordening. Omstandigheid dat OP in NL asiel heeft aangevraagd maakt dit niet anders.

 

ECLI:NL:RBAMS:2020:1311 Rechtbank Amsterdam, 28-02-2020, Parketnummer 13/751896-17

Datum uitspraak:
28-02-2020
Datum publicatie:
10-03-2020
Rechtsgebieden:
Internationaal strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste en enige aanleg
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Door de opgeëiste persoon zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd die aanleiding geven te veronderstellen dat zijn grondrecht op een onafhankelijk gerecht zal worden geschonden.

  

ECLI:NL:RBAMS:2016:8715 Rechtbank Amsterdam, 22-12-2016, 13/751600-16

Datum uitspraak:
22-12-2016
Datum publicatie:
23-12-2016
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Rekestprocedure
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl 
Inhoudsindicatie:
EAB Polen, gedeeltelijke weigering ogv artikel 12 OLW, artikelen 35 en 36 OLW bevoegdheden Officier van justitie.

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:2794 Rechtbank Amsterdam, 16-04-2019, 13/752170-18

Datum uitspraak:
16-04-2019
Datum publicatie:
18-04-2019
Rechtsgebieden:
Strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Pools overleveringsverzoek ten behoeve van vervolging is toegestaan.

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:7681 Rechtbank Amsterdam, 11-10-2019, 13/751674-19

Datum uitspraak:
11-10-2019
Datum publicatie:
24-10-2019
Rechtsgebieden:
Europees strafrecht
Bijzondere kenmerken:
Rekestprocedure
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
EAB Duitsland. Vervolging. Overlevering toegestaan.

 

Overige zaken 

 

ECLI:NL:RBROT:2020:2639 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2020, 19/1685, 19/1780, 19/1945, 19/2608

Datum uitspraak:
27-03-2020
Datum publicatie:
01-04-2020
Rechtsgebieden:
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken:
Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen:
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie:
Omgevingsvergunning eerste fase. Crisis- en herstelwet. Verweerder heeft voldoende oog gehad voor de ruimtelijke gevolgen van het plan en de belangen van eisers. Verweerder heeft in redelijkheid kunnen besluiten medewerking te verlenen aan het plan.