Wijze afhandeling klachten Stichting het Kleine Kantoren Overleg van Advocaten in Rotterdam en Omgeving (KKO)

 

a. een deelnemer aan het Kleine Kantoren Overleg meldt zich bij bestuur van de stichting KKO (hierna; KKO) met het verzoek de behandeling van een klacht ter hand te nemen. 

b. het bestuur van het KKO zoekt vervolgens een bij het KKO bekende advocaat aan en vraagt deze om op te treden als klachtfunctionaris. De potentiële klachtfunctionaris is iemand die zelf werkzaam is op een klein kantoor in R’dam en omgeving en bij voorkeur ervaren is op het rechtsgebied waarop de klacht betrekking heeft.

De naam van degene over wie wordt geklaagd wordt niet genoemd. Wel het rechtsgebied en overige relevante informatie, voor zover bekend gemaakt.

c. Als geen advocaat gevonden kan worden kan een van de bestuursleden van het KKO beslissen om op te treden als klachtfunctionaris. Is ook dat niet mogelijk, dan wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld aan de advocaat over wie wordt geklaagd, en kan deze de klacht zelf afdoen.

d. Degene over wie geklaagd wordt neemt zelf contact op met de onder b. of c. vermelde potentiële klachtfunctionaris. Deze klachtfunctionaris neemt vervolgens in overleg met degene over wie geklaagd wordt de behandeling op zich en handelt volgens de klachtregeling van degene over wie geklaagd wordt.

e. bij aanvaarding van de behandeling van een klacht, is de klachtfunctionaris zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht volgens de klachtregeling van degene over wie geklaagd wordt, de communicatie met klager en degene over wie wordt geklaagd.

f. Het KKO registreert niets en informeert degene over wie geklaagd wordt zo spoedig mogelijk: 1. of een klachtenfunctionaris bereid is gevonden en wie dat is, dan wel; 2. of geen klachtenfunctionaris bereid is gevonden en degene over wie wordt geklaagd zelf de klacht kan afdoen.   

g. Aan deze wijze van afhandeling van klachten door het KKO kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.