Strafrechtpraktijk

Mr. G.A. Dorsman

 

Gespecialiseerde bijstand aan iedereen, die "vast zit".

 

STRAFZAKEN 


Mr. G.A. (Gerard) Dorsman heeft strafrecht gestudeerd aan de 
Rijks Universiteit Leiden. Op 3 maart 1982 is Gerard Dorsman als advocaat beëdigd. Hij biedt ruim 42 jaar deskundige bijstand in nagenoeg alle soorten strafzaken.

 

De rechtsgebieden, waarop de bijstand  wordt verleend, zijn geregistreerd in het rechtsgebiedenregister. De registratie is onderaan deze bladzijde vermeld.

 

Ons kantoor kan U van dienst zijn in een veelheid van strafzaken : 

 

Is Uw rijbewijs ingevorderd of bent U gedagvaard voor Politierechter, Kinderrechter of Meervoudige Strafkamer stuur ons dan onmiddellijk de dagvaarding.

 

Wij kunnen dan Uw dossier opvragen en U tijdig voorbereiden op de zitting. 

 

Bent U het niet eens met een uitspraak, stuur ons dan de uitspraak en een schriftelijke opdracht om bijvoorbeeld hoger beroep in te stellen. Dat kan per email, sms of whatsapp-bericht.

 

Let op : De termijnen zijn vaak heel kort, meestal 14 dagen. Neem daarom direct actie !

 

OVERLEVERINGEN


Onze bijstand gaat echter verder. In overleveringszaken - als een Europees land Uw aanhouding heeft gevraagd - kunt U ook rekenen op de ervaring van Gerard Dorsman. Het kan dan gaan om het uitzitten van een straf in een ander Europees land of de overlevering om terecht te staan in een nog te voeren procedure.

 

 

JEUGDSTRAFZAKEN

 

Wij staan ook minderjarigen bij in jeugdstrafzaken. In deze zaken gelden aparte regels voor jongeren tot 16

jaar (jeugdstrafrecht) en jongeren tussen 16 en 23 jaar (adolescentenstrafrecht).

 

De regels voor jeugdigen zijn te vinden in de artikelen 486 tot 509 Wetboek van Strafvordering.

 

In artikel 487 Wetboek van Strafvordering is bijvoorbeeld geregeld, dat de "termijn voor ophouding" ( dat is de periode direct nà de aanhouding ) slechts 6 uur is in plaats van 9 uur voor volwassenen.

 

In artikel 502 van dat wetboek is ook geregeld, dat ouders géén rechtsmiddel (bijvoorbeeld hoger beroep) kunnen instellen. Alleen de jongere zelf of diens advocaat (met schriftelijke opdracht !) kan dat. Voor jongeren tot 16 jaar kan de advocaat ook zonder opdracht hoger beroep instellen, maar dan kunnen de ouders tot uiterlijk 3 dagen na de termijn voor het instellen van dat beroep, daartegen bezwaar maken bij de voorzitter van de Rechtbank.

 

Jongeren kunnen ook verwezen worden naar Buro Halt. Op de website www.halt.nl staat meer informatie over het werk van Buro Halt. 

 

VREEMDELINGEN

 

Aan verdachten, die vaak met justitie in aanraking komen, kan de maatregel tot plaatsing in een "inrichting voor stelselmatige daders" worden opgelegd. Aan illegale vreemdelingen kan die maatregel ook opgelegd worden.

 

Zij kunnen ook in een Detentiecentrum in bewaring worden geplaatst teneinde de terugkeer naar het land van herkomst voor te bereiden. 

 

Vermelding rechtsgebiedenregister :

Bijlage 8:

 

model openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

 

Gerard Dorsman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

- algemene praktijk ( strafrecht )

- strafrecht ( jeugdstrafrecht, vreemdelingenstrafrecht en uit- en overleveringszaken )

 

 

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.