Kosten van onze bijstand 

Clïënten met een laag inkomen kunnen gebruik maken van 

gefinancierde rechtshulp. Meer informatie vindt U op de

website van de Raad voor Rechtsbijstand

In betalende zaken hanteren wij een variabel uurtarief

vanaf € 195,00 excl. BTW.

De hoogte is mede afhankelijk van de aard van de

te verrichten werkzaamheden.

Het uurtarief wordt voorafgaande aan de aanvang

van de werkzaamheden met U afgesproken en

vastgelegd in de opdrachtbevestiging tesamen met de

bepaling van de hoogte van een voorschot voor salaris en

kosten. 

U kunt ook kiezen voor een all-in tarief of een succes-tarief,

dat is de combinatie van een laag start-tarief met

daarnaast een "succes-tarief, afhankelijk van de

uitkomst van de zaak. 

 

 

Gefinancierde rechtshulp op basis van een "toevoeging" 

 
HET AANVRAGEN VAN EEN TOEVOEGING


Als u een afspraak maakt met een advocaat, zal deze U vragen of U in 
aanmerking wenst te komen voor gefinancierde rechtshulp. In dat geval zal de advocaat een aanvraag opsturen naar de Raad voor Rechtsbijstand. 

LET OP !!: 

U kunt alleen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp op eigen 
aanvraag onder vermelding van Uw sofinummer ( = BSN ). Voor vreemdelingen wordt opgaaf verlangd van het V-nummer.

 

Ook moet U zich bij het eerste contact met de advocaat kunnen legitimeren. Neem dus altijd een ID-kaart of paspoort mee. 


Beoordeling van de "eigen" aanvraag


De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt aan de hand van de belasting
gegevens van 2 jaar eerder of U in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad heeft de bevoegdheid om bij de Belastingdienst gegevens op te vragen. Als blijkt dat U onjuiste gegevens hebt verstrekt wordt uw aanvraag afgewezen of wordt de reeds verstrekte toevoeging ingetrokken. In dat geval moet U de door de advocaat

gemaakte kosten geheel zelf betalen. 

Als de Raad voor Rechtsbijstand een beslissing heeft genomen, wordt dat 
bericht verstuurd naar U, èn naar Uw advocaat. Op deze beslissing staat met welk inkomen rekening is gehouden en hoe hoog de eigen bijdrage is. Deze eigen bijdrage moet U zelf betalen aan uw advocaat. 

Nadat U de beslissing hebt ontvangen, hebt U met de Raad voor

Rechtsbijstand niets meer te maken. Dat is alleen anders wanneer U het niet eens bent met de beslissing van de Raad of wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen of als na een veroordeling de Raad voor Rechtsbijstand moet beoordelen of U de kosten alsnog zelf moet betalen.


Als de procedure is afgelopen dient de advocaat zijn rekening in

bij de Raad voor Rechtsbijstand. U hoeft hiervoor niets te doen,

dit speelt zich volledig tussen de advocaat en Raad voor Rechtsbijstand af. 

 

BEZWAAR MAKEN TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND


Het kan gebeuren dat U het niet eens bent met de beslissing van 
de Raad voor Rechtsbijstand. U vindt bijvoorbeeld dat uw aanvraag ten onrechte is afgewezen of dat een te hoge eigen bijdrage is opgelegd.

U kunt dan bezwaar maken tegen deze beslissing. Hoe dat moet, staat vermeld op de beslissing van de Raad. Als U het ook niet eens bent met de beslissing die op Uw bezwaar wordt genomen, kunt U naar de Rechtbank, en in hoger beroep naar de Raad van State. 

Rechtsbijstand tijdens voorlopige hechtenis :

 

Aan verdachten in voorlopige hechtenis wordt een advocaat toegevoegd. Dat betekent, dat de rechter aan de Raad voor Rechtsbijstand opdraagt een advocaat aan te wijzen. Dat wordt een "last tot toevoeging" genoemd. Bij een last tot toevoeging vindt de financiële toets plaats nadat de zaak is afgelopen. U krijgt daarover rechtstreeks van de Raad voor Rechtsbijstand

bericht. Uw advocaat is daarbij niet betrokken.

 

Het kan dus voorkomen, dat U aanvankelijk tijdens de procedure op basis van gefinancierde rechtshulp wordt bijgestaan en dat de Raad voor Rechtsbijstand nà de procedure op basis van een financiële toets U de kosten in rekening brengt. Uw advocaat heeft daarop geen invloed.