Privacyklaring Strafrechtpraktijk Mr. G.A. Dorsman

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens, die worden verwerkt :

·       volledige naam en geslacht

·       geboortedatum en plaats

·       adresgegevens

·       telefoonnummers

·       emailadressen

·       BSN-nummers

 

Het kantoor gebruikt cameratoezicht bij de ingang van het kantoor. De beelden worden niet langer dan 2 weken bewaard.

 

De gegevens verzamelen wij om de te kunnen voldoen aan de eisen, die o.a. worden gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten. De gegevens zijn nodig ter vaststelling van de identiteit van onze cliënten, belangentegenstellingen te voorkomen tussen onze cliënten, indienen van aanvragen gefinancierde rechtshulp, etc.

 

Wij bewaren Uw papieren dossier minimaal 5 jaar na afsluiten van het dossier. Na deze periode wordt het dossier vernietigd. Het digitale dossier bewaren wij vooralsnog 20 jaar ( de wettelijke verjaringstermijn ).

 

Wij delen Uw gegevens uitsluitend met anderen, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Denkt U daarbij bijvoorbeeld aan het delen van Uw gegevens met de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Wij willen de verzamelde gegevens graag up-to-date houden en verzoeken onze cliënten derhalve tijdig wijzigingen aan ons door te geven. Als U wilt weten welke gegevens wij van U verzameld hebben, stuurt U dan een verzoek om opgaaf aan info@gerarddorsman.nl. Mochten gegevens verouderd of onjuist zijn, dan zullen die op eerste verzoek worden gewijzigd.