Privacyklaring Strafrechtpraktijk Mr. G.A. Dorsman

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van U

 verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens, die bijvoorbeeld worden verwerkt :

·       volledige naam en geslacht

·       geboortedatum en plaats

·       adresgegevens

·       telefoonnummers

·       emailadressen

·       BSN-nummers

 

Het kantoor gebruikt cameratoezicht bij de ingang van het kantoor. De beelden

worden niet langer dan 2 weken bewaard. Telefoongesprekken kunnen in verband met

kwaliteitsverbetering worden opgenomen.

 

De gegevens verzamelen wij om te kunnen voldoen aan de eisen, die o.a. worden

gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten.

De gegevens zijn nodig ter vaststelling van de identiteit van onze cliënten,

belangentegenstellingen te voorkomen tussen onze cliënten, indienen van aanvragen

gefinancierde rechtshulp, etc.

 

In beginsel zijn al onze dossiers digitaal.

Indien en voorzover nochtans een papieren dossier wordt aangemaakt, bewaren

wij Uw papieren dossier 5 jaar na afsluiten van het dossier. Na deze periode wordt

het dossier vernietigd. Een digitaal dossier bewaren wij vooralsnog 20 jaar

(de algemene wettelijke verjaringstermijn ).

 

Wij delen Uw gegevens uitsluitend met anderen, als wij daartoe wettelijk verplicht

zijn. Denkt U daarbij bijvoorbeeld aan het delen van Uw gegevens met de Raad

voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Wij willen de verzamelde gegevens graag up-to-date houden en verzoeken onze

cliënten derhalve tijdig wijzigingen aan ons door te geven. Als U wilt weten

welke gegevens wij van U verzameld hebben, stuurt U dan een verzoek om opgaaf

aan info@gerarddorsman.nl. Mochten gegevens verouderd of onjuist zijn, dan

zullen die op eerste verzoek worden gewijzigd.