Rechtsbijstand in strafzaken
  • Rijden onder invloed 
  • Drugs
  • Diefstal
  • etc

Waar U ook van verdacht wordt, U heeft recht op en belang bij gespecialiseerde juridische bijstand als U betrokken bent bij een strafzaak. 

Strafrechtpraktijk 
Mr. G.A. Dorsman 
Willem Coepijnstraat 7 
3065 LB ROTTERDAM 
telefoon : 010-20.24.249 
Mobiel : 0647.144100 
email : info@gerarddorsman.nl
 


  

U bent aangehouden, wat nu ?? 

Wat moet U wel of niet doen tijdens Uw verblijf op het politiebureau : Leg geen verklaring af tegenover de politie! 

 

Een verdachte heeft het recht om te zwijgen. De politie is verplicht om de verdachte dit te vertellen. Gebruik dat recht dan ook! 

Toch leggen de meeste verdachten een verklaring af, waar ze later op worden veroordeeld. Uw eigen verklaring wordt als bewijs tegen U gebruikt! 

Waarom gaan verdachten dan toch met de politie praten, soms zelfs na zich vrijwillig op het politiebureau te hebben gemeld : 

om een alibi te geven ...
Door een verklaring af te leggen, wordt meegewerkt aan de eigen veroordeling door bijvoorbeeld te zeggen, dat iets niet is gestolen, maar geleend. Dat kan dan leiden tot een veroordeling voor heling in plaats van diefstal. U behoeft niet mee te werken aan Uw eigen veroordeling. U bent geen opsporingsambtenaar. Doe dan ook niet het werk van de politie door spontaan verklaringen en bekentenissen af te leggen! 

een uitleg te geven.... 
Vertellen dat wel is gevochten, maar alleen toen een ander eerst geslagen had. Deze verklaring bevat een bekentenis van mishandeling of openlijke geweldpleging en maakt het voor de verdachte noodzakelijk èn moeilijk om te bewijzen, dat er sprake was van noodweer. Er volgt dan een veroordeling op basis van de eigen bekentenis. 

Als U gebruik maakt van Uw zwijgrecht, zeg dan dat dit is geadviseerd door Uw advocaat. Een verdere uitleg geven is niet noodzakelijk. 

Blijf zwijgen, òòk als de politie vragen blijft stellen! 

De verhorende verbalisant zal blijven proberen U uit Uw tent te lokken. Alles wat U bekent, behoeft de politie immers minder te onderzoeken. De meeste veroordelingen zijn gebaseerd op eigen bekentenissen. 

De politie is niet zo slim, de verdachten zijn zo dom! 

Het gebeurt nog dagelijks, dat de politie suggereert, dat U eerder vrijkomt wanneer U een verklaring aflegt. 

Let op : Uw eigen bekentenis leidt alleen tot een snellere veroordeling en zeker niet tot een snellere vrijlating! 

U bent niet verplicht om wat dan ook te ondertekenen : 

- niet een eventuele eigen verklaring 
- geen afstandverklaring 
- geen ontvangstverklaring 

De politie moet wèl alles op schrift stellen en aan U bijvoorbeeld een bewijs van inbeslagname afgeven. Nimmer mag de afgifte van die stukken afhankelijk worden gesteld van het zetten van Uw handtekening. 

Tip : Wacht in ieder geval met praten tot een advocaat langs is gekomen 

Na Uw aanhouding heeft U recht op consultatiebijstand. Dat is een gesprek met een advocaat VOORDAT U door de politie verhoord wordt. U krijgt dan via de piketdienst een strafadvocaat toegewezen. U kunt zelf aan de politie opgeven, dat U een eigen voorkeursadvocaat heeft. Vermeldt daarbij, dat U Mr. G.A. Dorsman als Uw advocaat wilt hebben. De politie moet dat ook doorgeven aan de piketcentrale. Direct na de melding komen wij U dan op het politiebureau bezoeken. Aan onze bijstand zijn voor U géén kosten verbonden. Mr. Dorsman zal ook tijdens het verhoor aanwezig zijn om waar te nemen, dat alle regels in acht worden genomen.

Tip : Wacht in ieder geval met het afleggen van een verklaring tot U met Uw advocaat heeft gesproken en zo mogelijk het dossier hebt gelezen. 

De strafadvocaat krijgt het dossier vaak pas nà de inverzekeringstelling en voorafgaand aan het gesprek met de  onderzoeksrechter (=Rechter-Commissaris). Het doel van de politie is om de zaak dan rond te hebben met Uw bekentenis. De politie zal U tot een bekentenis proberen te verleiden met allerlei gespreks-technieken. Dat zijn trucjes om U aan het praten te krijgen. Vaak wordt dan de indruk gewekt, dat de zaak al rond is door verklaringen van getuigen. De politie doet dan net alsof Uw verklaring eigenlijk maar bijzaak is en alleen wordt gevraagd om wat al bekend is te controleren. Stink daar niet in! Vaak zijn er geen getuigenverklaringen en als ze er wel zijn, zijn die vaak vaag en tegenstrijdig. Het afleggen van een verklaring bij de Rechter-Commissaris is vroeg genoeg. 

 

U kunt immers beter 3 dagen op het politiebureau zitten dan na een voorbarige bekentenis 3 jaar in de gevangenis!